Dur Rahine Pan Pase Rahevani Mane Adat Che,

ham paas bhee hai, aur dur bhee hain