in

Dur Rahine Pan Pase Rahevani Mane Adat Che,

Dur Rahine Pan Pase Rahevani Mane Adat Che,
Yad Banine Ankho Mathi Vehvani mane Adat Che,
Pase Na Hova Chata Pase J Lagis Mane ehasas Banine Rehvani Adat Che

Mane Loko Kahe Chhe..Ke Maari Shu Dasha Chhe

Hu hasto nathi sanam roi rahyo 6u