Din Bhar Khafa Thi Mujhse Magar

Udhar se chand tum dekho