Kya Bharosa hai Zindagani ka

Eid ka chaand nazar ayega jis dam mujhko