Mat pooch sabar ki intihaa kahan tak hai

Kehte hain kaaghzon ki banaata tha kashtiyan