Agar Mujh Say Bicharrnay Ka Nahin Hai Ghum Ussay

Jis Tarah Khwab Merey Hogaye Raiza Raiza