Ek umar hai jo bitani hai tere baghair

Phir ek cigratte jala raha hoon