Jaan se bhi zyada unhe pyar kiya karte the,

Arsa Beeta Zindagi Beeti