Usay to Kho diya hai, Ab najany kis ko khona hai

Meri TabahiyOn Mein Tera Haath Hai Magar