Ek umar hai jo bitani hai tere baghair

Umar sari to bht door ki bat thi