Gussa Hai Mera Kahar Mera Kahar Qyamat

Sunke achha laga ki unhone mohabbat pa li