Khuda Ne Sabr Karne Ki MuJhe TaufeeQ Bkhshi Hai

Dekha jo be rukhi se to herat hue mujhe