Kisi Ka Zikr Karne Ki Koi Wajah Nahi Hoti

Ek umar hai jo bitani hai tere baghair