Tumhara Dil Kabhi Pighle

Ek umar hai jo bitani hai tere baghair