Khamos chehre par hazaar pehre note hai

Dil ko uske hasrat we khafa kaise karu