Baha baha ke ye aasnoo bikhar chuki hoon bahut

Mohabbat na kar kisi se e dost