in

Cheezein Theek Hojati Hai

Cheezein Theek
Hojati Hai,
Waqt Badal Jaata Hai
Lekin Hum Pehle Jaise
Nahi Rehte.

Dil chahta hai aaj roo lu

Maine ek shakhs par bharosa kiya