Dil chahta hai aaj roo lu

Maine ek shakhs par bharosa kiya