Tootey Hue Dil Ki Qasam

Sookhey phool ko todne wala koi nahi