Do Char Nahi Mujhe Faqat Aik Hi Dikha Do ‘Dost

Nahin Qabil Tere Lekin Munasib Jo Agar Samjho